...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Blog
< >

Conflictvaardig bomen snoeien

17 december 2015 | Enkele dagen geleden werd onze goudiep, ook wel gele olm genoemd, gesnoeid. Ik had daarvoor contact gezocht met Berend Boers van BB Bomen.
Mocht u nog op zoek zijn naar een specialist in boomverzorging, ik kan BB Bomen van harte aanbevelen, maar dat terzijde.

Berend zag mijn bedrijfsnaam en vroeg me naar mijn werk. Een aparte vraag, vond ik in eerste instantie. Maar Berend gaf een toelichting. Hij was zeer geïnteresseerd in conflicthantering en had vanuit zijn bedrijf veel te maken met conflictsituaties. Hij had gemerkt dat je door op een goeie manier om te gaan met die situaties er doorgaans ook een oplossing te vinden was. Hij begon te vertellen over boze buren en grote coniferen, over overhangende takken en bomen die al het zonlicht wegnemen. Over inkijk na het kappen.

Soms zat hij midden in die ruzies en werd hij –als hij bovenin de boom zat- naar beneden gesommeerd door een schreeuwende buurman: “Kom onmiddellijk naar beneden! Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent?”

Berend legde uit wat hij gewend was te doen in dergelijke situaties. Hij klom dan naar beneden –meestal tot grote verbazing van de buurman- en vroeg wat hij voor de buurman kon betekenen. Dan volgde er een heel verhaal dat niet alleen ging over de conifeer, maar meestal over het contact met de buren, over bejegening, respect en inspraak.
Berend vertelde dat hij dan vervolgens aan de buurman uitlegde dat hij het werk dat hij aan het doen was, heel leuk vond en dat hij daarmee zijn geld verdiende. En dat hij daarna vaak vroeg :”hoe lossen we dit nu op?”

Mijns inziens heel conflictvaardig: eerst naar beneden komen en vragen wat je voor de ander kunt betekenen. Dan luisteren naar het verhaal. Vervolgens aangeven wat je eigen belangen zijn en het zoeken naar een gezamenlijke oplossing vervolgens tot een gezamenlijke taak maken.

Beter kan niet!