...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Disclaimer

Ook al span ik mij tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Opdrachtgevers, partijen, deelnemers en bezoekers van de website blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie.

In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Ik heb een voor mijn beroepsgroep gebruikelijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij IAK Verzekeringen te Eindhoven.

Als NMI registermediator ben ik gehouden aan het Reglement en de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut.
In deze reglementen staan een klacht- en tuchtrechtregeling opgenomen.

Indien u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening, vindt u in deze reglementen wat u dan kunt doen.

NMI regelement  

NMI gedragsregels