...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Hoe?

Mijn werkwijze is gericht op opbrengst en innovatie en draagt bij aan een positieve conflictcultuur. Belangrijke kenmerken zijn een grote integriteit en onpartijdigheid, naast vertrouwelijkheid, creativiteit, oplossingsgerichtheid en toekomst-gerichtheid.

Het is mijn doelstelling niet het vermijden of wegnemen van een conflict centraal te stellen, maar gebruik te maken van de tegenstellingen om een opbrengst te genereren.  Op die manier kan ik bijdragen aan creatieve en innovatieve oplossingen op basis van wederzijdse belangen.

Ik maak daarbij gebruik van de kennis, expertise, inzet en verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

'Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt'