...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Mediator bij Ondernemingskamer
< >

Vanaf 16 oktober j.l. ben ik ook als rechtbank-mediator bij de Ondernemingskamer van het Gerecthshof Amsterdam aangesloten.

De Ondernemingskamer kan doorverwijzen bij commerciële geschillen binnen rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen het bestuur, de raad van commissarissen, de aandeelhouders, of de werknemers. Werknemers kunnen eventueel vertegenwoordigd worden door zowel de ondernemingsraad als door vakbonden.

Terug naar het overzicht