...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Nieuw artikel Tijdschrift Conflicthantering
< >

In het laatste nummer van het Tijdschrift Conflicthantering (2016, nummer 3) is een mijn artikel 'Het nieuwe conflicthanteren' opgenomen. 

Het artikel bouwt voort op een onderzoek 'Zonder wrijving, geen glans' dat ik i.s.m. dr. Cathy van Dyck, organisatiepsycholoog en universtitar hoofddocent faculteit sociale wetenschappen aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, heb ontwikkeld. Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Terug naar het overzicht