...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Workshop 'Zijn conflictstijlen mogelijk generatie-gebonden?'
< >

Workshop voor de boekengroep van mediators aangesloten bij de rechtbank Arnhem. De bijeenkomst aan de Apeldoornseweg 210a in Arnhem.

Er zijn op dit moment vier werkende generaties: de baby-boomers (1940-1955), generatie X (1955-1970),  de pragmaten (1970-1985) en generatie Y (1985-2000). Ook zijn er verschillende conflictstijlen, grofweg de doordrukker, de vermijder, de toegever, de compromiszoeker en de onderhandelaar. Iedereen kent een zogenaamde voorkeurs-conflictstijl.

Wat zijn de kenmerken van de verschillende generaties? Wat zijn de kenmerken van de verschillende voorkeurs-conflictstijlen? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kun je effectief samenwerken met verschillende generaties? Hoe is de onderlinge samenwerking te verbeteren?

Hamvraag uiteraad: wat kun je als mediator met deze kennis? Ondek het zelf!

Terug naar het overzicht

Workshop 'Zijn conflictstijlen mogelijk generatie-gebonden?'