...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Onderzoek ‘Zonder wrijving, geen glans’

(lees verder)
In een in 2010 gestart en doorlopend onderzoek, wordt middels voor- en nametingen het effect van conflicthanteringsonderwijs (werkgroepen mediation in de master Rechten aan Radboud Universiteit Nijmegen en master classes profit en non-profit organisaties) op de beleving, hantering en uitkomsten van conflict gemeten.

Uit dit onderzoek blijkt reeds dat beter met conflicten omgaan een haalbare kaart is.  Bewustwording, gunstiger beleving, hantering en uitkomsten van conflict kunnen met het vergroten van kennis en vaardigheden versterkt en verbeterd worden.