...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Onderzoek Conflicthantering en HNW

(lees verder)
Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan conflicthantering. Het Nieuwe Werken (HNW) kenmerkt zich echter door:

(1) het omgaan met een tijd en plaatsonafhankelijke werkomgeving, het verminderde directe contact met collega’s/medewerkers en het gebruik van moderne communicatiemiddelen, en (2) het toegenomen belang van vertrouwen (tussen medewerker en leidinggevende, tussen medewerkers), (3) sturing op output of resultaat en (4) verminderde structuren en procedures.

Aan het onderzoek hebben onder andere deelgenomen: Unilever, Microsoft, de Rabobank, ABN Amro, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, E-Office, Finext, PostNL, LVG, Gemeente Houten, Microsoft, HU Kenniscentrum Sociale Innovatie, Syntens, ArtEZ-Hogeschool voor de Kunsten, UMC Radboud, Capgemini, jAZO en KLM.

Voor meer informatie kijk op zonderwrijvinggeenglans.nl een interactief kennisplatform voor ondernemers en professionals.