...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter
Wie?

Wie ik ben

Ik ben Nienke Wiersma en ik heb de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd in het begeleiden van onderhandelingen tussen mensen, bedrijven en organisaties in conflictsituaties.

Na het afronden van mijn studie (Universiteit van Amsterdam, Nederlands Recht) heb ik in verschillende (juridische) beleids- en bestuursfuncties ervaring opgedaan. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de juridische oplossingen voor geschillen en conflicten vaak deeloplossingen zijn, altijd een verliezer kennen en doorgaans niet bijdragen aan een duurzame oplossing van het probleem.

Daarom besloot ik de post-doctorale beroepsopleiding Alternative Dispute Resolution (Universiteit van Amsterdam) te volgen en werd ik in 2001 mediator.
Sinds die tijd heb ik als MfN-registermediator en IMI-certified mediator veel ervaring opgedaan op het gebied van arbeids- en samenwerkingconflicten, bij zakelijke mediations, bij aandeelhouders- en bestuursgeschillen, exit-mediations, groepsmediations en bij mediations tussen particulieren. 

Gaandeweg kwam ik tot de conclusie dat er naast het oplossen of wegnemen van problemen tevens een opbrengst uit conflictsituaties is te behalen. Een opbrengst die er anders niet was geweest!
Het hebben van een conflict bleek als het ware noodzakelijk om die meerwaarde te bereiken. Het Oudhollands tegeltje op mijn werkkamer met de tekst ‘Zonder wrijving, geen glans’ geeft dit gedachtegoed uitstekend weer.

Om deze nieuwe inzichten over de opbrengst uit conflicten te toetsen ben ik als initiatiefnemer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek over conflicten en conflicthantering.

Ik publiceer en geef lezingen en workshops over deze onderwerpen.

English version