...voor een opbrengst uit conflicten
mail print linkedin twitter

Workshops en lezingen

1. 'Zonder wrijving, geen glans', conflictenleer en omgaan met conflicten

Als professional heeft u dagelijks met conflicten te maken. Daarom is naast uw vakinhoudelijke expertise ook kennis van conflicthantering van belang.

De deelnemers krijgen meer inzicht in het ontstaan, de achtergrond en de escalatie van conflicten. U doet meer kennis en vaardigheden op om met conflictsituaties om te kunnen gaan. Er worden vaardigheden ontwikkeld om conflicten tijdig te herkennen, te kunnen oplossen of te voorkomen. Er wordt gekeken naar de persoonlijke conflictstijl en in welke situaties deze effectief is. Wanneer zijn andere conflictstijlen effectiever en hoe kun je deze inzetten?

Voor wie? Deze workshop is met name geschikt voor leidinggevenden, HR professionals, teams, maatschappen en iedereen die conflictvaardiger wil worden.

Interesse in deze workshop? Klik hier

2. Mens-vererger-het-niet

Komt u in uw functie regelmatig in aanraking met klachten, problemen en conflicten van en tussen medewerkers of met andere organisaties.

Deze workshop biedt meer vaardigheden en kennis om als derde niet-partij met deze situaties om te kunnen gaan, het oplossen en voorkomen van conflicten te verbeteren en conflictescalatie tegen te gaan. Hierdoor kunt u ook beter adviseren en uw cliënten of collega’s beter begeleiden. Ook leren de deelnemers hoe de mate van escalatie te herkennen waarin het raadzaam is een externe deskundige in te schakelen.

Voor wie? Leidinggevenden, HR professionals, bedrijfsjuristen, vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen en voor iedereen die zich in de uitoefening van zijn of haar functie bezig houdt met conflicten en conflicthantering.

Interesse in deze workshop? Klik hier

3. Conflicthantering vanuit het generatieperspectief, dat loont!

Er zijn op dit moment vier werkende generaties: de baby-boomers (1940-1955), generatie X (1955-1970),  de pragmaten (1970-1985) en generatie Y (1985-2000). Ook zijn er verschillende conflictstijlen, grofweg de doordrukker, de vermijder, de toegever, de compromiszoeker en de onderhandelaar. Iedereen kent een zogenaamde voorkeurs-conflictstijl.

Deelnemers leren wat de kenmerken zijn van de verschillende generaties. En wat zijn de kenmerken zijn van de verschillende voorkeurs-conflictstijlen. Wat zijn de voor- en nadelen en van die conflctstijlen? En hoe kun je effectief samenwerken met verschillende generaties? Ook leren de deelnemers hoe je op een positieve manier gebruik kunt maken van de wrijvingen en conflicten die zich zullen voordoen?

Voor wie? Deze workshop is met name geschikt voor leidinggevenden en HR professionals.

Interesse in deze workshop? Klik hier

4. Het Nieuwe Conflict, conflicthantering in een veranderende werkomgeving 

Hoe kan je (nieuwe soorten) conflicten succesvol hanteren in veranderende organisatie zoals bijvoorbeeld bij Het Nieuwe Werken?

Door tijd en plaats onafhankelijk werken is er minder vaak sprake van rechtstreeks, ongepland en informeel overleg.  Ook zijn er minder mogelijkheden leiding en feedback te geven en te ontvangen. Er is minder mogelijkheid tot (bij)sturing.  Dit  vergroot de kans op het ontstaan van conflicten en vermindert de mogelijkheid van constructieve conflicthantering. Ook ontstaan er nieuwe soorten conflicten, bijvoorbeeld door het gebruik van email en social media.

Deelnemers zullen zich bewustworden worden welke risico's deze nieuwe vormen van werken en organiseren met zich meebrengen. En wat de relatie is tot het ontstaan, het ontwikkelen en het oplossen van conflicten. Ook leren hoe ze deze risico’s kunnen verminderen en welke methodes om conflicten te hanteren passen bij de veranderende organisatie en welke niet.

Voor wie? Leidinggevenden, HR professionals en vertegenwoordigers uit organisaties en bedrijven die zich met (de invoering van) tijd en plaats onafhankelijk werken bezig houden.

Interesse in deze workshop? Klik hier 

5. Eat your heart out, lunch- en dinerbijeenkomsten

We verzorgen lunch- en dinerbijeenkomsten rondom thema’s die met conflicten- en conflicthantering te maken hebben. Doel van de bijeenkomsten is dat ieder zijn of haar mening over het thema kan aanscherpen door de vrije gedachtewisseling met andere beroepsbeoefenaren.

Voor wie? Iedereen die in de uitoefening van zijn of haar functie of beroep te maken heeft met conflicten en conflicthantering.

Laatste bijeenkomst was in de Kastanjelaan 11 in Arnhem (www.Kastanjelaan11.nl). Acht professionals die zich met arbeid en verzuim bezighouden (bedrijfsartsen, arbeidsjuristen, arbeidsdeskundigen, PZ-functionarissen, arbeidsmediators) zijn tijdens een dinertje in discussie gegaan over een aantal thema’s rond “arbeidsconflicten en ziekte”.

Bijeenkomsten worden door het hele land georganiseerd. Suggesties voor thema’s zijn welkom.

Interesse? Klik hier

Een greep uit het aanbod

1. 'Zonder wrijving, geen glans'
2. 'Mens-vererger-het-niet'
3. 'Conflicthantering vanuit het    generatieperspectief, dat loont!'
4. 'Het Nieuwe Conflict'
5. 'Eat your heart out'

'Met name jouw open wijze van presenteren heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van de leerdoelen. De discussie die hierdoor opgang kwam is dezerzijds als positief ervaren'
Sjoerd van der Vegt, advocaat sectie Arbeidsrecht
JPR advocaten

'Nienke spreekt haar publiek op een open en directe wijze aan,  weet mensen te boeien en bij haar betoog te betrekken', Wendelien Aletrino, MfN-registermediator

'Je hebt een heldere/duidelijke wijze van overbrengen van de kennis',
Trijny Moddejonge, hoofd P&O ArtEZ,
Hogeschool voor de Kunsten

''Nienke is scherp, toegankelijk, ter zake deskundig en geeft prima feedback
"Communicatief versterkend, deskundig, prettig en punctueel. Fenomenaal" 
"Nienke heeft in korte tijd een heel mooi groepsgevoel gecreeerd, veilige omgeving en goede sfeer! Ik ben onder de indruk van niveau en deskudigheid. En onderhoudend."
"Is zeer gericht op toepassing in de praktijk"
Diverse deelnemers aan de MfN basisopleiding tot mediator van ICM Opleidingen & Trainingen